Mastodon Mastodon

Fixing double hashmarks on Mastodon

A very simple patch to the autoposter plugin to avoid double hashmarks when posting to Mastodon.